1
 1

Wie steunen De Grote Aak?

Het wijkontmoetingscentrum De Grote Aak levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de wijk en het activeren van mensen om zelfstandig te gaan of blijven deelnemen aan activiteiten en bevordert daarmee de maatschappelijke participatie van alle bewoners.

Het wijkontmoetingspunt wil het bruisend hart van de wijk De Binnenvergt  zijn, een ontmoetingsplek voor jong en oud, voor en door wijkbewoners.
 
Het is fijn dat dit initiatief gesteund wordt door meerdere partners. Deze stellen we graag aan u voor: 
 
Woonlinie is een corporatie die circa 4.500 wooneenheden in beheer heeft. Het belangrijkste doel is: een bijdrage leveren aan bloeiende woonkernen met een eigen karakter en een gevarieerd aanbod aan woningen en voorzieningen. woningcorporatie Woonlinie werkt samen met andere partijen aan een omgeving waar mensen zich prettig en veilig voelen, kunnen groeien en waaraan zij zelf een waardevolle bijdrage kunnen leveren.
Woningcorporatie Woonlinie heeft als eigenaar van het pand bijgedragen aan de medetotstandkoming van het wijkontmoetingscentrum en is nog steeds een zeer betrokken partner. 
 

Gemeente Zaltbommel
De gemeente Zaltbommel hecht groot belang aan de leefbaarheid van de Vergt en heeft in 2013 samen met Woonlinie het initiatief genomen dat geleid heeft tot de realisatie van het wijkontmoetingscentrum.  Sindsdien ondersteunt de gemeente de werkzaamheden van de Stichting Wijkontmoetingcentrum De Grote Aak.